W celu przedstawienia swojej kandydatury i aplikowania do pracy, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

Wszelkie dokumenty można przesłać poprzez e-mail, ale w celu ułatwienia procesu rekrutacji - prosimy także wypełnić poniższy formularz. Im więcej informacji podacie Państwo, tym większa szansa że zaproponujemy odpowiednie stanowisko. Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

RÓWNACZ

Dane kontaktowe:

Twoje odpowiedzi:
Imię: * Należy wpisać pierwsze imię
Nazwisko: *Należy wpisać nazwisko
Ulica, numer domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość/poczta:
Województwo: * Prosze wybrać województwo z listy
Telefon komórkowy1: *Proszę podać aktualny numer telefonu
Telefon komórkowy2:
Telefon stacjonarny: *Proszę podać numer telefonu stacjonarnego w Polsce swój lub osoby z która można się w razie czego skontaktować
Adres e-mail: *Proszę podać adres e-mail swój lub osoby z która można się w razie czego skontaktować
Data urodzenia: Prosze podać w formacie: 31.12.1963

Informacje zawodowe:

Twoje odpowiedzi:
Wykształcenie: Posiadane wykształcenie należy wybrać z listy
Zawód wyuczony:
Doświadczenie w zawodzie równacza/prostowacza* lat Sumaryczna ilość lat przepracowanych jako równacz/prostowacz. W przypadku braku doświadczenia należy wpisać: 0
Posiadam książeczkę spawacza: * TAK: NIE: Proszę zaznaczyć kropką przy TAK lub NIE.
Umiem posługiwać się palnikiem acetylenowo-tlenowym: TAK: NIE: Proszę zaznaczyć kropką przy TAK lub NIE.
Umiem spawać metodą 311: TAK: NIE: Proszę zaznaczyć kropką przy TAK lub NIE.
Ponadto umiem spawać następującymi metodami: Proszę wymienić numery metod, np: 135,136,141
W swojej dotychczasowej karierze prostowałem następujące konstrukcje (proszę zaznaczyć właściwe):
 • naczepy samochodowe
 • wagony kolejowe
 • zbiorniki
 • obudowy górnicze
 • dźwigi wieżowe (żurawie)
 • elementy sprzętu ciężkiego: koparek, spychaczy, ładowarek
 • inne
Pozostałe konstrukcje prostowane przeze mnie w mojej dotychczasowej karierze zawodowej:
Prostowałem materiały o grubościach:od mm do mm
Dodatkowe informacje (proszę zaznaczyć właściwe):
 • posiadam prawo jazdy i własny samochód
 • posiadam co najmniej podstawową znajomość języka czeskiego
 • pracowałem już wcześniej za granicą jako spawacz
 • pracowałem już wcześniej w Czechach
W ostatniej pracy zarabiałem zł netto (na rękę) miesięcznie.Np. 2500zł na rękę miesięcznie - proszę wpisać: 2500
W ostatniej pracy zarabiałem zł netto (na rękę) na godzinę.Np. 15zł na rękę na godzinę - proszę wpisać: 15
Interesowały by mnie zarobki przynajmniej zł netto (na rękę) miesięcznie.Np. 2500zł na rękę miesięcznie - proszę wpisać: 2500
Interesowały by mnie zarobki przynajmniej zł netto (na rękę) na godzinę.Np. 15zł na rękę na godzinę - proszę wpisać: 15

Informacja o posiadanych certyfikatach zgodnych z normą EN 287-1:

Metoda:Rodzaj złącza: Rodzaj spoiny:Grupa materiałowa:Pozycja:Data egzaminu:Na odwrocie ostatnie potwierdzenie ma datę:Certyfikat podpisał:

Klauzula o ochronie danych osobowych:

Ze względów formalnych wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie przez nas podanych danych. Zgodę należy wyrazić zaznaczając kwadracik przy poniższym zdaniu:

* "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)."

Bardzo ważne pytanie na koniec: *

Ile to będzie jeśli liczbę Pięć pomnożymy przez liczbę Cztery ? Wpisz (liczbowo) odpowiedź:

Valid XHTML 1.0 Strict