W celu przedstawienia swojej kandydatury i aplikowania do pracy, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

Wszelkie dokumenty można przesłać poprzez e-mail, ale w celu ułatwienia procesu rekrutacji - prosimy także wypełnić poniższy formularz. Im więcej informacji podacie Państwo, tym większa szansa że zaproponujemy odpowiednie stanowisko. Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

SPAWACZ

Dane kontaktowe:

Twoje odpowiedzi:
Imię: * Należy wpisać pierwsze imię
Nazwisko: *Należy wpisać nazwisko
Ulica, numer domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość/poczta:
Województwo: * Prosze wybrać województwo z listy
Telefon komórkowy1: *Proszę podać aktualny numer telefonu
Telefon komórkowy2:
Telefon stacjonarny: *Proszę podać numer telefonu stacjonarnego w Polsce swój lub osoby z która można się w razie czego skontaktować
Adres e-mail: *Proszę podać adres e-mail swój lub osoby z która można się w razie czego skontaktować
Data urodzenia: Prosze podać w formacie: 31.12.1963

Informacje zawodowe:

Twoje odpowiedzi:
Wykształcenie: Posiadane wykształcenie należy wybrać z listy
Zawód wyuczony:
Doświadczenie w zawodzie spawacza * lat Sumaryczna ilość lat przepracowanych jako spawacz. W przypadku braku doświadczenia należy wpisać: 0
Posiadam książeczkę spawacza: * TAK: NIE: Proszę zaznaczyć kropką przy TAK lub NIE.
Dobrze spawam następującymi metodami (proszę zaznaczyć właściwe): *
 • 111 spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
 • 114 spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 121 spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
 • 131 spawanie metodą MIG
 • 135 spawanie metodą MAG
 • 136 spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 137 spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
 • 141 spawanie metodą TIG
 • 311 spawanie acetylenowo-tlenowe
 • 15 spawanie plazmowe
Proszę wybrać przynajmniej jedną metodę
Moje spawy przechodziły badania (proszę zaznaczyć właściwe):
 • wizualne
 • rentgenowe
 • ultradźwiękowe
Spawałem materiały o grubościach:od mm do mm
Dodatkowe informacje (proszę zaznaczyć właściwe):
 • umiem spawać na podkładce ceramicznej
 • umiem żłobić elektrodą węglową
 • posiadam prawo jazdy i własny samochód
 • posiadam co najmniej podstawową znajomość języka czeskiego
 • pracowałem już wcześniej za granicą jako spawacz
 • pracowałem już wcześniej w Czechach
W ostatniej pracy zarabiałem zł netto (na rękę) miesięcznie.Np. 2500zł na rękę miesięcznie - proszę wpisać: 2500
W ostatniej pracy zarabiałem zł netto (na rękę) na godzinę.Np. 15zł na rękę na godzinę - proszę wpisać: 15
Interesowały by mnie zarobki przynajmniej zł netto (na rękę) miesięcznie.Np. 2500zł na rękę miesięcznie - proszę wpisać: 2500
Interesowały by mnie zarobki przynajmniej zł netto (na rękę) na godzinę.Np. 15zł na rękę na godzinę - proszę wpisać: 15

Informacja o posiadanych certyfikatach zgodnych z normą EN 287-1:

Metoda:Rodzaj złącza: Rodzaj spoiny:Grupa materiałowa:Pozycja:Data egzaminu:Na odwrocie ostatnie potwierdzenie ma datę:Certyfikat podpisał:

Klauzula o ochronie danych osobowych:

Ze względów formalnych wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie przez nas podanych danych. Zgodę należy wyrazić zaznaczając kwadracik przy poniższym zdaniu:

* "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)."

Bardzo ważne pytanie na koniec: *

Ile to będzie jeśli do liczby Dziewięć dodamy liczbę Dwa ? Wpisz (liczbowo) odpowiedź:

Valid XHTML 1.0 Strict